Leasing 

Je to pronájem různých zařízení (aut, strojů) poskytovaný leasingovou firmou . Na začátku leasingu platí nájemce první mimořádnou splátku (akontaci) a pak dále v pravidelných intervalech (většinou měsíčně) nájemné. Po uplynutí předem stanovené doby získává u finančního leasingu nájemce možnost pronajatý předmět získat do svého vlastnictví. Operativní leasing je většinou spíše pouhým pronájmem. Na začátku se neplatí žádná akontace, průběžně se platí nájemné a po uplynutí stanovené doby je pronajímaný předmět vyměněn za nový. 

Finanční leasing

Finanční leasing je založen především na poskytnutí financování. Veškerá starost o pronajatou věc (pojištění, údržba apod.) spadá po celou dobu pronájmu mezi povinnosti nájemce. Po zaplacení poslední splátky má nájemce právo odkoupit předmět leasingu za předem stanovenou cenu.

         Standartní nabídku finančního leasingu tvoří:

 • doba trvání leasingové smlouvy dle zákona

 • doba splácení podle potřeby a požadavků klienta

 • možnost jednání o nerovnoměrném splátkovém režimu

 • garance neměnných splátek po celou dobu trvání leasingu

 • možnost uzavření se zvýšenou prodejní cenou na konci leasingu

 • spolehlivost a rychlost poskytovaných služeb

 • pojištění předmětu leasingu

          Nabídka finančního leasingu:

 • osobní automobily

 • užitkové automobily

 • nákladní automobily

 • autobusy

 • návěsy

 • stavební stroje

 • manipulační techniky

 • zemědělských a lesnických strojů

 • strojních zařízení

 • technologických celků

 • výpočetní a zdravotní techniky

Operativní leasing

Operativní leasing je určen těm, kteří chtějí nějakou věc používat, ale všechny starosti (údržbu, opravy, pojištění a další) s ní související chtějí přenechat jiným. Po uplynutí sjednané doby si pronajímatel vezme předmět zpět a dodá místo něj nový. U nás je tato služba nejvíce rozšířena u aut a počítačů, ve vyspělých zemí si tímto způsobem mnoho firem z daňových důvodů pořizuje i velká technologická zařízení či nemovitosti. Vzhledem ke své vyšší ceně (zahrnuje mnoho doprovodných služeb) bývá většinou využíván spíše firmami. V případě rychle zastarávajících předmětů, jako jsou například počítače je však vhodný i pro malé podnikatele.

Splátkový prodej

Splátkový prodej je o proti finančnímu leasingu ve vlastnictví spláceného předmětu.Zatímco u leasingu je vlastníkem od uzavření leasingové smlouvy a po celou dobu splácení leasingová společnost, při splátkovém prodeji se vlastníkem stává hned po převzetí financovaného předmětu a zaplacení první navýšené splátky rovnou kupující.

Pojištění

         Sjednané pojištění zahrnuje: 

 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

 • havarijní pojištění vozidla

 • pojištění proti krádeži

 • strojní pojištění

Úvěr

Úvěr je účelným financováním nových, ale i použitých předmětů. Hlavní výhodou je skutečnost, že předmět se stává ihned majetkem zákazníka, který má navíc možnost úvěr kdykoli doplatit.

Na všech žádostech - žádost o poskytnutí financování...